01.11.2019 - 19.01.2020 | Muzeum v Ivančicích

125 let Muzea v Ivančicích

Výstava přibližuje historii ivančického muzea a představuje průřez muzejními sbírkami. Přijďte si prohlédnout to nejlepší z jeho bohatých sbírek. Muzeum zde poprvé vystavuje Muchův rozměrný divadelní plakát "Médea" z roku 1898.

Muzeum v Ivančicích připravilo v prostorách Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích výstavu, která je věnována významnému výročí muzea. Letos totiž uplynulo 125 let od chvíle, kdy bylo ivančické muzeum, jedno z nejstarších regionálních muzeí na Moravě, otevřeno. Stalo se tak 10. června 1894.

Výstava je koncipována do dvou částí. V té první je připomenuta historie muzea a osoby, které významnou měrou přispěly k jeho vybudování a rozvoji, ale také problémy, s nimiž se muzeum muselo během své dosavadní existence potýkat.

Druhá, rozsáhlejší část, je věnována prezentaci vybraných exponátů z bohatého a rozmanitého sbírkového fondu muzea. Tento fond, budovaný nepřetržitě po celou dobu existence muzea, obsahuje řadu významných a cenných předmětů z různých oborů lidské činnosti.

Na výstavě jsou prezentovány vedle předmětů reprezentativní povahy, jako je např. pozdně gotická plastika „Neznámého světce s knihou“, I. díl Bible kralické z roku 1579, či Muchův rozměrný divadelní plakát „Médea“ z roku 1898, který se podařilo do sbírek ivančického muzea zakoupit v roce 2018 díky dotaci Ministerstva kultury ČR, také zcela obyčejné předměty denní potřeby, které se v domácnostech v minulosti běžně vyskytovaly.

Na výstavě mohou návštěvníci vidět i několik exotických předmětů z Ekvádoru, které v minulosti přivezli ivančičtí cestovatelé. K zajímavostem určité patří také mamutí stolička, model ivančického kostela, sestavený ze 16 000 sirek, rytířská zbroj – romantická nápodoba z doby kolem poloviny 19. století nebo lékárenské předměty, které jsou součástí podsbírky lékárna, nejmladší podsbírky ivančického muzea, založené v roce 1986.

Záměrem pracovníků muzea je, aby si návštěvníci mohli udělat představu o tom, jak široký rozsah předmětů muzeum spravuje a opečovává.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf