18.07.2019 - 29.09.2019 | Muzeum v Ivančicích

Alfons Mucha neznámý - knižní a časopisecké ilustrace

Výstava připomíná osobnost a tvorbu světoznámého umělce, ivančického rodáka v roce 80. výročí jeho úmrtí. Představuje nepříliš známou část Muchovy tvorby – díla tvořící výtvarný doprovod mnoha knih a časopisů.

Alfons Mucha (1860–1939) je známý především jako jeden z tvůrců dekorativního secesního stylu, autor divadelních a reklamních plakátů a také jako malíř obrazového cyklu Slovanská epopej. Není ale tolik v obecném povědomí, že na počátku své úspěšné kariéry, kterou zahájil v Paříži, se zabýval hlavně časopiseckou a knižní ilustrací.

Výstava v Muzeu v Ivančicích, která je připravena v souvislosti s 80. výročím úmrtí významného umělce, představuje průřez jeho ilustrátorskou tvorbou. Jsou zde k vidění zajímavé Muchovy rané práce, kdy ještě jako nadaný amatér vytvořil pro své rodné město Ivančice ilustrovanou titulní stranu obecní matriky nebo přispíval satirickými kresbami do časopisů Krokodíl a Veselé listy.

Pařížské období je zastoupeno jednak pro Muchu typickými pracemi v secesním stylu – množství časopiseckých obálek nebo bibliofilské tisky Ilsée princesse de Tripoli (Ilsée princezna tripolská) a Le Pater (Otčenáš) s bohatou dekorativní výzdobou, ale jsou zde představeny také knižní a časopisecké tituly s Muchovými kresbami v konvenčnějším realistickém podání, které ukazují jeho méně známou stylovou polohu.

Mucha spolupracoval také s českými nakladateli, a to i v době, kdy žil dlouhodobě v zahraničí, a tak expozice přináší také ukázky jeho tvorby pro české časopisy a knihy (např. záhlaví časopisů Lumír a Máj nebo obálky časopisů Dvacátý věk či prvorepublikový Skaut - Junák).

Výstava je doplněna také o část pro dětské návštěvníky, kde najdou kvíz, omalovánky a další zábavné prvky.

 

Vernisáž výstavy proběhla 17. 7. 2019 v 16.30 hodin. Úvodní slovo pronesla kurátorka výstavy Hana Fadingerová, hudební doprovod flétnistka Karolína Korcová.

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf