AKTUÁLNĚ

Muzeum v Ivančicích připravuje ke všem výstavám speciální edukační programy. Programy jsou připraveny ve spolupráci s muzejním pedagogem a nabízíme je mateřským i základním školám. Aktuální nabídku najdete zde:

Poznej Ivančice!
Komponovaná procházka pro
Procházka po ivančických náměstích plná zábavných úkolů s pohádkou na závěr. Nabízíme celoročně.

Hračka mých snů
Edukační program k výstavě Technické hračky pro MŠ
Děti se seznámí se vzory starých hraček a se vším, co uměly. Vysvětlíme si, co to je mechanická hračka a děti nakreslí svou vlastní hračku a vymyslí i mechanickou funkci.
Termín: od 13. 11. 2018 do 27. 1. 2019

Jak se dělá mechanická hračka
Edukační program k výstavě Technické hračky pro 1. stupeň ZŠ
Děti se seznámí s designem historických hraček, základními mechanickými principy využívanými ve výrobě hraček a podle vzorů si vytvoří jednoduchý model hračky, který si odnesou domů.
Termín: od 13. 11. 2018 do 27. 1. 2019

Hravá mechanika
Edukační program k výstavě Technické hračky pro 2. stupeň ZŠ
Technické hračky měly děti nejen bavit, ale také poučit. Proto i my tentokrát použijeme hračky jako učební pomůcky a s jejich pomocí se zaměříme na opakování Newtonových pohybových zákonů. Program klade důraz na význam fyziky v každodenním životě a navazuje na jevy, které žáci důvěrně znají.
Termín: od 13. 11. 2018 do 27. 1. 2019

Mechanika v kostce
Edukační program k výstavě Technické hračky pro SŠ a gymnázia
Přijďte si zopakovat základy mechaniky do muzea! Učebními pomůckami nám budou vystavené exponáty – technické hračky. Studenti popíšou fyzikální zákony, které by již měli znát na příkladech z praktického života.
Termín: od 13. 11. 2018 do 27. 1. 2019
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf