VĚTEŘOVSKÉ SÍDLIŠTĚ U BUDKOVIC

V katastru obce Budkovice, na skalní ostrižně nad řekou Rokytnou, byla v letech 1959, 1960 a 1965 prozkoumána Archeologickým ústavem v Brně osada z pozdní fáze starší doby bronzové (podle rozborů uhlíků 1930-1680 př.Kr.). Hmotná kultura, ke které náleží archeologické nálezy, se nazývá věteřovská skupina. Je pojmenovaná podle eponymního naležiště v katastru obce Věteřov. Nálezy jsou uloženy v Muzeu v Ivančicích. Lidé této kultury žili usedlým způsobem. Živili se zemědělstvm a chovem dobytka. Žili v menších osadách v domech s kůlovou konstrukcí. Nádoby, které měly bohatou tvarovou variabilitu, vypalovali z dobře zpracované hlíny. Jednalo se o hrnce, mísy i misky, šálky různých velikostí, poháry, které vidíme i na snímku. Během výzkumu byly nalezeny kosterní pozůstatky domácích zvířat a z ostatků dřeva bylo možné zjistit, že prostředí ve kterém žili tvořily i listnaté porosty (dub, javor, habr, topol, líska).
Mgr. Jaroslav Hudec


 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf