15.03.2018 - 27.05.2018 | Muzeum v Ivančicích

Z historie četnictva

Výstava o četnictvu v letech 1918 – 1939 připravená ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno.

Výstava přibližuje historii československého četnictva v letech 1918-1939. Pozornost je věnována nejen výstroji a výzbroji, ale také jednotlivým útvarům, a to četnickým pátracím stanicím, četnickým pohotovostním oddílům, četnickým silničním kontrolním stanicím a četnickým leteckým hlídkám. Připomenuta je i Stráž obrany státu. Nechybí zde ani informace o kriminalistice u četnictva a základních kriminalistických metodách – daktyloskopii, balistice, mechanoskopii. Část výstavy je rovněž věnována četnickým stanicím na Ivančicku. Návštěvníci se zde mohou dozvědět i o některých případech, které četníci v regionu řešili.
Na výstavě uvidíte nejen řadu fotografií, ale také dobové dokumenty a předměty vztahující se k činnosti četnictva, např. uniformu praporčíka a štábního strážmistra, pelerínu pro důstojníky, ukázky zbraní, součásti výstroje, pátrací pomůcky, daktyloskopickou soupravu. K zajímavým exponátům patří i nářadí lupiče pokladen.
Výstava je součástí projektu Republika 100, kterým čtyři muzea (Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum v Brně a Muzeum Brněnska), připomínají výročí 100 let od vzniku samostatného Československa.
Výstava potrvá do 27. května 2018.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf