28.07.2017 - 29.10.2017 | Muzeum v Ivančicích

Bobeš Svoboda - malíř hadcové stepi

Tvorba Bobeše Svobody (1885 – 1974) se odvíjela kolem hlavního námětu krajiny hadcové stepi v okolí Mohelna. Výstava představí malby, kresby a další předměty spojené s osobností autora ze sbírek Muzea v Ivančicích i ze soukromého majetku.

Výstava je výběrem z díla malíře Bobeše Svobody (1885 – 1974). Tento rodák z Prostějovska, který svou uměleckou dráhu zahajoval v Praze, spojil hlavní část své malířské tvorby s krajinou Pojihlaví a Pooslaví. Zvláště jedinečná příroda mohelenské hadcové stepi se stala jeho životním tématem. Ve dvacátých letech sem jezdil v letním období malovat. V roce 1934 si přímo na stepi nad řekou postavil chatu (tzv. Bobšovnu), kde pak od roku 1949 žil natrvalo. Na svých obrazech a perokresbách opakovaně zachycoval dominanty zdejšího kraje – např. ostrožnu nad meandrem řeky Jihlavy zvanou Čertův ocas, skálu Ovčí skok nebo zříceniny hradů Rabštejna a Templštejna. Oblíbeným prvkem jeho kompozic byly také zajímavé tvary solitérních borovic. Bobeš Svoboda navíc svými malbami zdokumentoval místa, která později zmizela pod hladinou Dalešické přehrady. Je třeba zmínit, že zaujetí krajinou mohelenské stepi nebylo v případě Bobeše Svobody jen estetickou záležitostí. Zdejší přírodu skutečně ctil, zasazoval se o její ochranu a působil jako dobrovolný strážce a průvodce stepí.
Výstava prezentuje malby a kresby Bobeše Svobody ze sbírek Muzea v Ivančicích a ze soukromého majetku. Výtvarné práce doplňují fotografie a další předměty spojené s osobností umělce, např. kolekce lidového umění, kterou autor v minulosti věnoval ivančickému muzeu. Zajímavostí expozice je také ručně psaná a ilustrovaná pamětní kniha tzv. Bobšovny, jejímž autorem je známý grafik Josef Váchal, Svobodův blízký přítel. K vidění jsou také ukázky z jejich korespondence, uložené v Památníku národního písemnictví v Praze. Součástí výstavy je i koutek pro dětské návštěvníky, kde si děti mohou malovat, hrát a vyplnit zábavné kvízy.


created by: Trinet a.s., design Václav Houf