OBRAZ HORSKÉ KRAJINY

V depozitáři Muzea v Ivančicích byla nově identifikována autorsky značená a datovaná malba německého malíře Johannese Christiana Deikera, krajinný výjev s loďkou na jezeře, nejspíše pod horou Matterhorn (1840, papír, kvaš, 35 x 26 cm, značeno dole uprostřed „J. Deiker 1840“). Razítko Musejního spolku v Ivančicích a přípis „obrazy č. 795“ na rubové straně napomohl ke zjištění, že obraz byl zakoupen ze soukromého majetku v roce 1946.

Výjev otevírá vlevo repusoárový skalnatý masiv, uprostřed odplouvá loďka s dvěma muži, ve druhém plánu vidíme pro švýcarské prostředí typickou kůlovou chatku na vodě a molo, v pozadí lesní porost a uprostřed majestátně tyčící se horu se zalomeným štítem. Matterhorn ležící na hranici mezi Švýcarskem a Itálií je sedmou nejvyšší horou Alp (4478 m) a patří mezi nejkrásnější a nejznámější vůbec. Právě kvůli jeho specifickému tvaru štítu figuruje ve jméně hory německé slovo Horn, tzn. roh.

Johannes Christian Deiker (1822 Wetzlar – 1895 Dűsseldorf) byl dvorním malířem knížete Friedricha Wilhelma Ferdinanda zu Solms-Braunfels (1797 Braunfels – 1873 Braunfels). Je znám především jako malíř zvěře, loveckých psů a scén. Kníže byl totiž náruživým lovcem a také diletujícím malířem. Lov patřil nejen ke starodávným šlechtickým zábavám, ale v 19. století byl již také symbolem pro lesní hospodaření šlechty. Znalosti péče o les a zvěř patřily mezi základní schopnosti panstva. V této souvislosti jen připomeňme vznik první lesnické školy u nás, na panství Lichtenštejnů v Úsově roku 1852. Romantické vnímání přírody v 19. století souvisí s tímto novým zájmem a péčí o krajinu. Pozornost je již od konce 18. století v souvislosti s osvícenstvím věnována přírodním památkám a úkazům, šlechta zakládá parky v „přirozeném duchu“.  Na rubové straně v rozích a uprostřed našeho obrazu se nacházejí stopy po pečetích, které mohou dokládat původ obrazu v nobilitovaném majetku.  Deiker byl synem gymnaziálního učitele, který jej od dětství vedl k výtvarné činnosti. Studoval na kreslířské škole v Hanau a absolvoval na Städelschule ve Frankfurtu nad Mohanem. Z doby studií na této škole také pochází náš obraz. Než přešel do služeb knížete, zaujal po smrti otce na gymnáziu jeho místo jako učitel kreslení, konec života strávil v Düsseldorfu, kde chtěl původně pokračovat ve studiu, ale finanční situace mu to neumožnila. Intenzivně se zajímal o nizozemské malířství, zejména o dílo Rembrandta. Jeho práce jsou zastoupeny především ve sbírkách města Wetzlar, ale i v renomovaném Wallraff-Richards-Muzeum v Kolíně nad Rýnem nebo Kunsthalle v Hamburku a nyní může být veřejnost seznámena i s jeho ranou prací z Muzea v Ivančicích.

Mgr. Zora Wörgötter
Foto: Mgr. Barbora Svobodová

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf