23.09.2016 - 27.11.2016 | Muzeum v Ivančicích

Léčivé rostliny a jejich dvojníci

Výstava připravená ve spolupráci s Ostravským muzeum představí léčivé a s nimi vzhledově zaměnitelné rostliny, které se běžně vyskytují v okolí lidských sídel.

Výstava seznamuje s vybranými léčivými rostlinami vyskytujícími se v současné krajině. Vedle nich představuje rostliny jim vzhledově podobné, a tedy s nimi snadno zaměnitelné, které však mají jiné obsahové látky. Proto jsou na výstavě v řadě případů k léčivým rostlinám přiřazeny druhy bez léčivých účinků (dvojníci). Zastoupeny jsou i nepůvodní rostliny, které v místních podmínkách zdomácněly a tvoří již běžnou součást naší krajiny. Základ výstavy tvoří 18 panelů s adjustovanými sušenými rostlinami, z nichž některé jsou doplněny o vyobrazení rostlin technikou akvarelu, jejichž autorkou je Simona Kuběnová. Výstavu doplňují akvarely léčivých rostlin od akademického malíře Vojtěcha Štolfy, staré herbáře a knihy s tématikou rostlin. Návštěvníci se zde mohou dozvědět i základní informace o historii bývalé lékárny U zlatého orla v Ivančicích a bývalé lékárny U svaté Trojice v Dolních Kounicích a zhlédnout předměty, které pochází z vybavení těchto lékáren a které jsou dnes součástí sbírkového fondu ivančického muzea. Na výstavě jsou zastoupeny také lékárenské předměty ze sbírek Ostravského muzea. Atmosféru výstavy dokreslují volně umístěné sušené léčivé rostliny nasbírané v Ivančicích a okolí.

Součástí výstavy je dětský koutek.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf