18.09.2014 - 30.11.2014 | Muzeum v Ivančicích

Zapomenutí svědkové dávné slávy

Umění od 17. do počátku 19. století ze sbírek Muzea Brněnska.

Muzeum v Ivančicích představuje v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích pod symbolickým názvem Zapomenutí svědkové dávné slávy soubor uměleckých děl vybraných ze čtyř poboček Muzea Brněnska – Muzea v Ivančicích, Podhoráckého muzea v Předklášteří, Muzea ve Šlapanicích a Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Soubor zahrnuje malby, kresby, grafické listy, dřevěné plastiky a knihy s grafickou výzdobou z časového období od 17. do počátku 19. století. Vystavená díla zachycují výjevy z antické mytologie, ze Starého a Nového zákona a ze života světců. Zastoupeny jsou rovněž krajinomalby, žánrové výjevy, portréty a historické mapy.
Výstava představuje možnost seznámit se s hodnotnými uměleckými díly domácí i zahraniční provenience, která kdysi byla součástí pestrého kulturního života a jejichž „příběh“ se dnes snažíme rozluštit.
Výstava potrvá do 30. listopadu 2014.

     
     
created by: Trinet a.s., design Václav Houf