07.08.2012 - 21.10.2012 | Muzeum v Ivančicích

Ivančice v proměnách času

Výstava historických a současných fotografií města.

Výstava seznamuje s historickou a stávající podobou Ivančic; návštěvníci si na ní mohou prohlédnout přes 250 reprodukcí historických a současných fotografií města. Vystavené historické snímky pocházejí od 70. let 19. století do 70. let 20. století; fotografie současných Ivančic, jejichž autorem je Vladimír Roháček, byly pořízeny v květnu až červenci letošního roku. Historické fotografie pocházejí převážně ze sbírek Muzea v Ivančicích, několik snímků je ze soukromých sbírek a z Národního památkového ústavu v Brně. Fotografie doplňuje na dvacet akvarelů ivančického naivního malíře Jakuba Svobody (1875-1943); vystaven je i jeho plastický model Ivančic, který znázorňuje podobu města v roce 1875. Obrazovou část výstavy doplňují i další trojrozměrné předměty ze sbírek ivančického muzea. Jedná se například o fragmenty kamenných architektonických článků z dnes již neexistujících domů, fragment pranýře, vývěsní štít z bývalého obchodu se smíšeným zbožím na Palackého náměstí, model kostela Nanebevzetí Panny Marie zhotovený ze sirek aj.
Výstava potrvá do 21. října 2012.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf