16.03.2011 - 29.05.2011 | Muzeum v Ivančicích

Lokte, libry, žejdlíky ...kterak se kdysi měřilo a vážilo

Výstava připravená ve spolupráci se soukromým sběratelem Ing. Petrem Cikrle, Ph.D. a s Muzeem města Brna.

Výstava představuje kolekci měr a vah ze sbírky Ing. Petra Cikrle, Ph.D. a ze sbírek Muzea města Brna a Muzea v Ivančicích. Návštěvníci na ní mohou zhlédnout nejrůznější staré váhy, závaží, metry, měřítka, nádoby dřevěné, cínové, měděné, plechové i skleněné na zboží suté (sypké) a tekuté.
Za starších časů měla každá země, každý kraj a každé větší město své vlastní míry a váhy – a tak se měřilo na různě dlouhé lokte, vážilo na rozmanité libry, nalévalo do různých žejdlíků. Ke změně došlo v roce 1875, kdy podepsalo 18 států tzv. Metrovou konvenci a přijalo tak jako základní jednotku délky metr a jako základní jednotku hmotnosti kilogram. V současnosti metrický systém nepoužívají pouze tři státy – Libérie, Myanmar (Barma) a USA.
Prostřednictvím vystavených exponátů se návštěvníci mohou přesvědčit o tom, že měření je jednou z hlavních lidských činností a že lze měřit a změřit cokoliv. Mezi zajímavé exponáty z oblasti vah patří např. středověký centnýř, mincovní vážky a závaží z 18. století, mosazná závaží lotová či
sada mosazných liberních závaží z 1. čtvrtiny 19. století. Z délkových měřidel lze kromě pevných a skládacích loktů a stop na výstavě zhlédnout také lesnické průměrky či cejchovaná motovidla, která sloužila k navíjení a odměřování příze. Při prohlídce objemových měřidel si návštěvníci udělají představu o velikosti žejdlíku, holby, mázu nebo měřice.
Vystavené exponáty jsou zajímavé i po stránce řemeslné.
Součástí výstavy je rovněž ukázka starého kupeckého krámu.
Pro malé i velké návštěvníky je připraven kvíz; děti si na výstavě rovněž mohou vyzkoušet vážení na starých vahách a také navíjení příze pomocí motovidla.
Výstava potrvá do 29. května.
 

   
   


created by: Trinet a.s., design Václav Houf