Podhorácké muzeum

PhDr. Josef Zacpal
vedoucí pobočky, kurátor - historik
tel.: 549 412 293
j.zacpal@muzeumbrnenska.cz

Milan Holzapfel
konzervátor
tel.: 549 412 293
m.holzapfel@muzeumbrnenska.cz

Mgr. Hana Fadingerová
kurátorka - dějiny umění
tel.: 549 412 293
h.fadingerova@muzeumbrnenska.cz

Monika Hadová, DiS.
konzervátorka
tel.: 549 412 293
m.hadova@muzeumbrnenska.cz

PhDr. Irena Ochrymčuková
kurátorka - etnoložka
tel.: 549 412 293
i.ochrymcukova@muzeumbrnenska.cz

Jaroslava Vitulová
administrativní pracovnice,
dokumentátorka
tel.: 549 412 293
j.vitulova@muzeumbrnenska.cz

Pavlína Krásenská
průvodkyně
tel.: 549 412 293
predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Martina Blahová
průvodkyně
tel.: 549 412 293
predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Jitka Rezková DiS.
průvodkyně
tel.: 549 412 293
predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Vladimír Konečný
truhlář
tel.: 549 412 293
predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Milan Chytrý 
domovník - údržbář
tel.: 549 412 293
predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Božena Wagnerová
uklízečka
tel.: 549 412 293
predklasteri@muzeumbrnenska.cz

MgA. Jiří Topínka
výstavář - výtvarník
tel.: 549 412 293
j.topinka@muzeumbrnenska.cz

Bc. Richard Knecht
kurátor - přírodovědec
tel.: 549 412 293
r.knecht@muzeumbrnenska.cz

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf