AKTUÁLNĚ

Muzeum v Ivančicích připravuje ke všem výstavám speciální edukační programy. Programy jsou připraveny ve spolupráci s muzejním pedagogem a nabízíme je mateřským i základním školám. Aktuální nabídku najdete zde:

 

PRO MŠ

Tak trochu jiná procházka
Speciální program na ivančických náměstích
od 29. 4. 2019
I ve městě může být zábava. Vydejte se s námi na procházku centrem Ivančic. Na děti čekají zábavné úkoly, zajímavosti z historie, pohádka od ivančického rodáka Beneše Metoda Kuldy i drobná odměna.
Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Dítě a společnost
Klíčová slova: region, místní historie, hra, pohádka, loutka

 

PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Poznej Ivančice!
Speciální program na ivančických náměstích
od 29. 4. 2019
Poznejte Ivančice s pracovníky muzea! Na žáky čeká řada zajímavých úkolů z dějin Ivančic. Projdeme Palackého a Komenského náměstí, prohlédneme si nejstarší budovy ve městě a nezapomeneme ani na slavné rodáky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura
Klíčová slova: region, místní historie, hra, pohádka, loutka

 

PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Poznej Muchu!

Na výstavě, která představuje zejména ilustrátorskou tvorbu Alfonse Muchy, se s dětmi budeme věnovat kombinaci badatelsky orientované výuky a vlastní výtvarné práce. Zaměří se na význam Muchova díla v dějinných souvislostech, prozkoumají jednotlivá období jeho tvorby a vytvoří vlastní ilustraci inspirovanou získanými informacemi.
Klíčová slova: Alfons Mucha, Ivančice, secese, ilustrace, badatelská výuka, porozumění čtenému textu
Návaznost na RVP: Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura


Brožurku Muzeum Brněnska žije! s kompletní nabídkou aktuálních edukačních programů Muzea Brněnska na druhé pololetí školního roku 2018/2019 najdete zde.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf